Konkurs Edifice został rozstrzygnięty!

01 grudnia 2017
Konkurs Edifice został rozstrzygnięty!

Konkurs Edifice rozstrzygnięty! Dziękujemy za wszystkie komentarze i gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

 

REGULAMIN KONKURSU

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa konkursu: „Nie czekaj na Mikołaja! Wygraj zegarek EDIFICE z Bluetooth 4.0!”
 2. Organizatorem konkursu pod nazwą „Nie czekaj na Mikołaja! Wygraj zegarek EDIFICE z Bluetooth 4.0!” jest Firma Zibi SA z siedzibą w Warszawie, ul.Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, NIP 522 28 63 721, Regon 141113976.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator konkursu.
 4. Facebook nie jest organizatorem konkursu oraz nie jest sponsorem nagród.
 5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

§2. NAGRODY

 1. Nagrodą główną jest zegarek EDIFICE EQB-501XDB o wartości 1889 zł oraz 4 nagrody dodatkowe w postaci gadżetów – czapki Toro Rosso z autografem Adama Kornackiego. Nie ma możliwości zamiany nagród na równowartość pieniężną.

§3. PRZEBIEG, WARUNKI UDZIAŁU I WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU

 1. Konkurs trwa od godzi. 20.00. dnia 01.12.2017roku do godz. 22.00. dnia 06.12.2017roku.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest udzielenie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na 2 pytania :
  – W którym roku pojawiła się pierwsza kolekcja EDIFICE z Bluetooth 4.0? Podpowiedzi szukaj na www.zibi.pl/edifice/
  – EDIFICE to marka dla mężczyzn, dla których czas jest niezwykle istotny – żyją aktywnie i maksymalnie wykorzystują każdą upływającą sekundę. Wyobraź sobie, że dostajesz od losu 24h extra i możesz wykorzystać je w dowolny, wymarzony sposób. Jakbyś je spędził i dlaczego? Odpowiedź na to pytanie nie może przekraczać 400 znaków ze spacjami.
 3. Jeden uczestnik może udzielić odpowiedzi tylko raz. Odpowiedź nie może być edytowana.
 4. Nagrodę główną zdobędzie 1 Uczestnik, który udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie nr 1 oraz najciekawszej odpowiedzi na pytanie nr 2. Nagrody dodatkowe otrzyma 4 uczestników, którzy odpowiedzą prawidłowo na pytanie nr 1 oraz udzielą kolejnych najciekawszych odpowiedzi na pytanie nr 2. Oceny dokona Dział Marketingu firmy ZIBI.

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
 2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Administratorem danych osobowych uczestników będzie ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wirażowej 119, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000292790, NIP 5222863721..
 3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Nagrody do Uczestników konkursu zostaną wysłane przez Organizatora na koszt Organizatora do dnia 12.12.2017r.Podatek od nagrody głównej pokrywa Organizator
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.

Udostępnij:


AKTUALNOŚCI