< Powrót

Sygnały przycisków on/off

Sygnały wydawane przez przyciski mogą zostać wyłączone jeżeli użytkownik ma taką potrzebę. Oznacza to, że zegarek nie będzie wydawał sygnału podczas przełączania miedzy funkcjami. Ustawiony alarm bądź timer pozostają sygnalizowane pomimo wyłączenia dźwięków przycisków.