< Powrót

Timer – 1/1 sek. – 1h

Sygnał dźwiękowy o wybranej godzinie, pozwala zapamiętać specjalne lub powtarzające się zdarzenia. Czas można być ustawiony z dokładnością do 1 sekundy i do 1 godziny wcześniej. Model ten posiada dwa niezależne liczniki czasu.