Zasady sprzedaż i zwrotów

[vc_row][vc_column][ultimate_heading main_heading=”Warunki i zasady sprzedaży i zwrotu pieniędzy (?warunki i zasady?)” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ line_color=”#dfdfdf” sub_heading_margin=”margin-bottom:20px;” line_width=”800″ spacer_margin=”margin-bottom:50px;”]

Dziękujemy za zakupy w internetowym sklepie Zibi. Użytkownicy mogą kontaktować się z Zibi listownie – pisząc na powyższy adres siedziby spółki, telefonicznie – dzwoniąc pod numer 800 702 322 od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-18:00, jak również wysyłając wiadomość elektroniczną na adres kontakt@zibi.pl.

[/ultimate_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Podobnie, jak w przypadku innych zakupów, transakcje realizowane w sklepie G-SHOCK podlegają określonym warunkom i zasadom. W przypadku nabycia produktu w sklepie G-shock, do umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Apple mają zastosowanie niniejsze warunki i zasady wraz z Zasadami ochrony prywatności i Warunkami korzystania. Do składania zamówień w sklepie G-Shock uprawnieni są Użytkownicy, którzy ukończyli 18 rok życia.[/vc_column_text][ultimate_heading main_heading=”Standardowe zasady zwrotów” alignment=”left” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading][vc_column_text]Kupujący ma prawo z dowolnej przyczyny anulować zamówienie, zwrócić produkt lub odstąpić od umowy o świadczenie usług W celu dokonania zwrotu produktu kupionego w Apple Store lub odstąpienia od umowy o świadczenie usług należy wysłać nam informację o zamiarze zwrotu produktu lub odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wejścia Kupującego lub wskazanej przez niego osoby w fizyczne posiadanie produktu/-ów, bądź od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług. W przypadku zamówienia obejmującego większą liczbę produktów prosimy o przesłanie nam informacji o zamiarze zwrotu produktu w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba weszli w fizyczne posiadanie ostatniego z produktów objętych tym zamówieniem. W celu realizacji tych praw Kupujący powinien jedynie przekazać nam wyraźną informację o zamiarze zwrotu produktu lub odstąpienia od umowy o świadczenie usług dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 702 322 lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres kontakt@zibi.pl.

Po poinformowaniu nas o zamiarze zwrotu należy w ciągu 14 dni przesłać do nas produkt wraz z oryginalnym dowodem zakupu oraz oryginalnym opakowaniem i pierwotnie dołączonymi akcesoriami. Po odebraniu przez nas produktu lub – w przypadku gdy Kupujący przekaże produkt przewoźnikowi ? po otrzymaniu produktu lub potwierdzenia jego wysyłki dokonamy zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dniu, korzystając z formy płatności użytej podczas zakupu.

Jeśli zwrócony produkt będzie uszkodzony, możemy pomniejszyć zwracaną kwotę pieniędzy o związany z tym spadek wartości produktu. Zwrócimy całą kwotę zapłaconą przez Kupującego w związku z produktem lub usługą z wyjątkiem wyraźnie określonych kosztów dostawy (jeśli Kupujący nie wybrał dostawy standardowej).[/vc_column_text][ultimate_heading main_heading=”Zwroty zegarka” alignment=”left” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading][vc_column_text]

Gdy Kupujący powiadomi nas o zamiarze zwrócenia zegarka zgodnie z niniejszymi Standardowymi zasadami zwrotów, nasz kurier skontaktuje się z Kupującym w celu zorganizowania odbioru produktu. Zwracany zostanie przyjęty wyłącznie pod warunkiem, że pomyślnie przejdzie kontrolę w placówce Zibi i będzie w stanie pierwotnym, bez jakichkolwiek uszkodzeń i śladów użytkowania. Zwrotu pieniędzy dokonamy w ciągu 14 dni, korzystając z formy płatności użytej podczas zakupu.

[/vc_column_text][ultimate_heading main_heading=”Cena i ich korekta” alignment=”left” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading][vc_column_text]W celu złożenia zamówienia na produkty lub usługi w Apple Store Kupujący może odwiedzić witrynę internetową sklepu pod adresem http://www.zibi.com/g-shock lub skorzystać z aplikacji mobilnej Apple Store, a następnie po prostu umieścić wybrane produkty w torbie, przejść do kasy (korzystając z wybranego przez siebie sposobu płatności) z identyfikatorem Apple ID lub jako klient-gość, i zlecić wysłanie produktów/usług sobie bądź osobie przez siebie wskazanej. Ewentualnie Kupujący może zadzwonić pod bezpłatny numer Apple Store, 800 702 322 Mon-Fri 0800-2100, Sat-Sun 0900-1800, a wówczas specjalista Apple pomoże mu przejść przez cały proces składania zamówienia, od wyboru produktu do sposobu płatności. Niezależnie od wybranego sposobu składania zamówienia Kupujący może sprawdzić dane zamówienie przed jego złożeniem. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma od nas numer zamówienia internetowego.

W ciągu kilku minut po otrzymaniu zamówienia prześlemy Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie zamówienia. Podobnie jak w przypadku numeru zamówienia internetowego, wiadomość elektroniczna zawierająca potwierdzenie zamówienia nie oznacza przyjęcia przez nas zamówienia Użytkownika, a stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania go przez nas. Po załatwieniu zamówienia Użytkownika i przygotowaniu go do wysyłki, prześlemy Użytkownikowi wiadomość elektroniczną o przyjęciu przez nas jego zamówienia, zawierającą dane dotyczące wysyłki (?Wiadomość Elektroniczna o Przyjęciu Zamówienia?). Decyzję o przyjęciu zamówienia Użytkownika podejmujemy wedle naszego wyłącznego uznania. Ponieważ chcemy być pewni, że produkt przeznaczony dla Użytkownika jest dostępny, zamówienie Użytkownika przyjmowane jest dopiero po przygotowaniu produktu do wysyłki. Zazwyczaj odbywa się to w ciągu dwudziestu czterech godzin w przypadku produktów znajdujących się w magazynie. Jeżeli danych produktów nie ma w magazynie, Użytkownik otrzyma Wiadomość Elektroniczną o Przyjęciu Zamówienia, gdy dany produkt stanie się dostępny i zostanie przygotowany do wysyłki, co w żadnym razie nie nastąpi później niż w terminie wysyłki wskazanym Użytkownikowi przy dokonywaniu zapłaty. Z chwilą wysłania przez nas Wiadomości Elektronicznej o Przyjęciu Zamówienia i otrzymania jej przez Użytkownika, Apple zawrze z Użytkownikiem umowę (której najważniejsze postanowienia zawarte będą w tejże wiadomości elektronicznej). W tym momencie pozostaje nam tylko dostarczyć produkt/-y Użytkownikowi, co zrobimy niezwłocznie, by Użytkownik mógł jak najszybciej cieszyć się wyjątkowymi produktami kupionymi w Apple Store.[/vc_column_text][ultimate_heading main_heading=”Wysyłka i dostawa” alignment=”left” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading][vc_column_text]Sklep G-shock oferuje opcje dostawy w trybie zwykłym i ekspresowym. Dostawa w trybie zwykłym jest bezpłatna w przypadku każdego zamówienia o wartości przekraczającej określoną kwotę. Opłaty za wysyłkę obowiązują przy zamówieniach na kwoty niższe lub za dostawę w trybie ekspresowym. Aby sprawdzić wysokość aktualnych stawek i opłat za wysyłkę, należy odwiedzić stronę http://apple.com/pl/shop/help/shipping_delivery. W przypadku podania adresu poza granicami Polski zamówienie nie zostanie przyjęte i nie zostaną wysłane produkty.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących terminu i sposobu odbioru produktów zakupionych przez Użytkownika w Apple Store, należy zapoznać się z częścią Wysyłka i dostawa na stronie Pomocy pod adresem http://apple.com/pl/shop/help/shipping_delivery. Na faktyczną dostawę realizowaną na podstawie zamówienia Użytkownika od momentu, gdy zamówiony produkt opuści nasz zakład może mieć wpływ wiele okoliczności niezależnych od Apple. Jednakże zawiadomimy Użytkownika o każdym znaczącym opóźnieniu i będziemy z nim współpracować w celu zapewnienia sprawnej dostawy.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu/-ów przechodzi na Użytkownika, kiedy Użytkownik lub osoba przez niego wyznaczona, inna niż przewoźnik, wejdzie w fizyczne posiadanie produktu/-ów.[/vc_column_text][ultimate_heading main_heading=”Opcje płatności” alignment=”left” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading][vc_column_text]Zibi proponuje następujące sposoby płatności: kartą kredytową i przelewem.

Jeżeli Użytkownik płaci kartą kredytową, to w momencie, gdy składa zamówienie, zablokujemy środki na jego karcie kredytowej do wysokości łącznej kwoty zamówienia.

Jeżeli nie uzyskamy autoryzacji od wystawcy karty kredytowej Użytkownika, zawiadomimy o tym Użytkownika, aby mógł zapłacić w inny sposób. Karta kredytowa Użytkownika zostanie obciążona z chwilą przyjęcia przez nas zamówienia. Jeżeli Użytkownik płaci przelewem, przekażemy mu wiadomość elektroniczną dotyczącą dokonania zapłaty po złożeniu przez niego zamówienia. Z chwilą otrzymania zapłaty od Użytkownika, przekażemy mu wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie zamówienia i odbioru należności, a następnie zamówienie Użytkownika będzie realizowane. Z chwilą zrealizowania zamówienia Użytkownika i przygotowania produktu do wysyłki, otrzyma on od nas wiadomość elektroniczną potwierdzającą przyjęcie zamówienia i zawierającą informacje o wysyłce. Jeżeli nie otrzymamy należności w terminie 30 dni od odbioru przez Użytkownika wiadomości elektronicznej z prośbą o dokonanie zapłaty, zamówienie zostanie anulowane.

Dalsze informacje dotyczące płatności znajdują się w części Płatności i ceny na stronie Pomocy pod adresem http://www.zibi.pl/g-shock/platnosci[/vc_column_text][ultimate_heading main_heading=”Standardowy formularz anulowania zamówienia w związku ze zwrotem produktów lub odstąpieniem od umowy o świadczenie usług” alignment=”left” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading][vc_column_text](niniejszy formularz należy wypełnić i zwrócić tylko wówczas, gdy Użytkownik zamierza odstąpić od umowy)

  • Do:Apple Distribution International
  • Adres e-mailowy: kontakt@zibi.pl
  • Ja/my [*] niniejszym informuję/ informujemy, że [*] odstępuję/ odstępujemy od [*] umowy sprzedaży następujących produktów [*]/ świadczenia następujących usług [*],
  • Data zamówienia [*]/ Data odbioru [*],
  • Imię i nazwisko / nazwa konsumenta (-ów),
  • Adres konsumenta (-ów),
  • Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku przekazania niniejszego formularza w formie papierowej),
  • Data

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]