< Powrót

Display Flasher

Dioda LED świecąca podczas działania alarmu, przy pełnej godzinie bądź przy kończeniu odliczania timera.