< Powrót

Wskaźnik przypływów i odpływów

Pływy to czasowe wzbieranie i odpływanie zauważane w oceanach, morzach i innych akwenach wodnych. Pływy powoduje głównie grawitacja pomiędzy Ziemią, Księżycem i Słońcem. Wody przybierają i odpływają cyklicznie w przybliżeniu co 6 godzin. Wykres pływów pokazuje mechanizm działania pływów na podstawie aktualnej fazy księżyca.

Zegarek może wyświetlać niskie i wysokie fazy pływów dla danego miejsca lub dnia. Może to być bardzo przydatne, na przykład, jeśli chcesz poznać wzorce przypływów na miejsce z góry.