Newsroom

Konkurs na Facebooku i Instagramie – Mikołaj rozdaje LORUS’y!

01.12.2016

Mikołaj rozdaje LORUS’y

 

Wrzuć w komentarzu pod postem zdjęcie swojego zegarka Lorus w ciekawej stylizacji lub oznacz nas ze swoją super fotką na Instagramie @loruswachespolska i dodaj w komentarzu #mikołajlorus

Do wygrania zegarki ze zdjęcia!

 No to pstryk! 😉


REGULAMIN KONKURSU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa konkursu: „Mikołaj rozdaje Lorusy”
2. Organizatorem konkursu pod nazwą „Mikołaj rozdaje Lorusy” jest Firma Zibi SA z siedzibą w Warszawie, ul.Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, NIP 522 28 63 721, Regon 141113976.
3. Fundatorem nagród jest Organizator konkursu.
4. Media społecznościowe Facebook i Instagram nie są organizatorem konkursu oraz nie są sponsorami nagród.
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

 

II. NAGRODY
Nagrodami w konkursie są 4 (cztery) zegarki Lorus:
– dwa modele RP657CX9 (cena detaliczna jednej sztuki wynosi 499zł). Do wygrania jeden model na Facebooku i jeden na Instagramie.
– dwa modele RG202LX9 (cena detaliczna jednej sztuki wynosi 259zł). Do wygrania jeden model na Facebooku i jeden na Instagramie.
Nie ma możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną ani na inny model o podobnej wartości.

III. PRZEBIEG, WARUNKI UDZIAŁU I WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU
1. Konkurs trwa od godziny 15:00 dnia 01.12.2016 do godz. 23:00 dnia 06.12.2016. równolegle na profilach mediów społecznościowych Facebook i Instagram (https://www.facebook.com/LorusWatches/ i https://www.instagram.com/loruswatchespolska/) marki Lorus.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia swojego zegarka Lorus na nadgarstku (Facebook) lub wstawienie zdjęcia na swoim profilu Instagram wraz z oznaczeniem marki Lorus @loruswatchespolska oraz dodaniem w komentarzu #mikołajlorus
3.  Zamieszczenie zgłoszenia na zasadach opisanych w regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu na używanie przesłanych zgłoszeń przez firmę ZIBI SA na portalach społecznościowych Facebook i Instagram na profilu marki Lorus (https://www.facebook.com/LorusWatches/ i https://www.instagram.com/loruswatchespolska/) z oznaczeniem autora zgłoszenia.
4.  Jeden uczestnik konkursu może zamieścić więcej niż jedno zdjęcie, jednak liczba zdjęć nie wpływa na ocenę.
5.  Jeden uczestnik konkursu może zdobyć jedną nagrodę.
6.  Uczestnik biorący udział w konkursie poświadcza, że jest autorem zdjęcia i ma do niego pełne prawa.
7. W przypadku braku dostępności wymienionych w regulaminie modeli Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru innego modelu o tej samej kwocie w porozumieniu ze zwycięzcą.
8.  Nagrody zdobędzie czterech Uczestników, którzy zamieścili zgłoszenie zgodnie z Regulaminem.
9.  Dział Marketingu firmy ZIBI dokona oceny przesłanych zgłoszeń i wybierze najciekawsze według przyjętych przez siebie kryteriów.
10. W dniu 07.12.2016 został rozstrzygnięty konkurs na Facebooku i przedłużony konkurs na Instagramie do 11.12.2016 do godziny 23:00.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
2.  Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
3.  Nagrody do Uczestników konkursu zostaną wysłane na koszt Organizatora do dnia. 14.12.2016r.
4.  Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
6. Regulamin wchodzi w życie po opublikowaniu konkursu w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) oraz załączeniu regulaminu konkursu na stronie zibi.pl.