Informacje firmowe i dla akcjonariuszy Grupy Zibi S.A.

DANE ADRESOWE I FIRMOWE

Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa

KRS: 0000718602, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 5223113927, REGON: 369494855

kapitał zakładowy: 125.000.000,00 zł, w pełni wpłacony