NAPRAWA I SERWIS

Podstawą do złożenia zegarka do reklamacji jest: wypełniona karta gwarancyjna Zibi (model wyrobu, pieczątka sprzedawcy) wraz z dowodem zakupu lub czytelną jego kopią.

Reklamację zegarka można złożyć osobiście u sprzedawcy lub każdego z serwisów autoryzowanych, których lista znajduje się tu: https://www.zibi.pl/grupa-zibi/punkty-serwisowe/. Można też przesłać zegarek bezpośrednio do Serwisu Centralnego, ul. Chodakowska 10, 96-500 Sochaczew. W przypadku wysyłki zegarka do Serwisu Centralnego prosimy o załączenie do niego dodatkowo opisu usterki, adresu zwrotnego, numer telefonu bądź adresu e-mail.

Formularz do rejestracji zgłoszenia reklamacyjnego: kliknij tu

Po wypełnieniu formularza prosimy o wezwanie kuriera i przekazanie mu paczki. Przesyłka powinna być zabezpieczona zgodnie z pkt. Jak prawidłowo spakować paczkę wysłaną do serwisu opisanego w sekcji poniższej pt. „NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA”

Zamówienie części do zegarków (zamówienia należy składać wyłącznie drogą e-mail)
Telefon kontaktowy: +48 46 86 20 127
E-mail: czesci@zibi.pl

Serwis zegarkowy
Telefon kontaktowy: +48 46 86 20 125
E-mail: serwis@zibi.pl

Serwis muzyczny
Telefon kontaktowy: +48 46 86 20 124

Serwis elektroniki
Telefon kontaktowy: +48 46 86 20 121

PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI ZEGARKÓW CASIO.

Standardowa gwarancja ulega przedłużeniu o kolejne 3 lata na warunkach określonych w gwarancji trzyletniej automatycznie, jeśli kupujący dokona wpłaty w terminie do 30 dni od daty zakupu.

Przedłużenie gwarancji obejmuje wyłącznie zegarki marki CASIO.

OPŁATA WYNOSI:

 • 20 zł dla zegarków w cenie detalicznej do 1000 zł
 • 40 zł dla zegarków powyżej 1000 zł (ceny detalicznej)

Podstawę roszczenia do wykonania usługi naprawy gwarancyjnej stanowi gwarancja trzyletnia wraz z potwierdzeniem przelewu na konto przedstawiciela CASIO.

Opłatę za przedłużenie gwarancji należy kierować na adres poniższego rachunku bankowego:

Rachunek nr.: 80 1240 1053 1111 0010 1016 2362 Bank Pekao w Warszawie
Zibi Techno Sp. z o.o. ul. Chodakowska 10 96-500 Sochaczew

W tytule przelewu należy podać: model zegarka (znajduje się na przywieszce zegarka i karcie gwarancyjnej) oraz datę zakupu zegarka.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Podstawą do złożenia zegarka do reklamacji jest: wypełniona karta gwarancyjna Zibi (model wyrobu, pieczątka sprzedawcy) wraz z dowodem zakupu lub czytelną jego kopią. Reklamację gwarancyjną zegarka można złożyć osobiście u sprzedawcy lub każdego z serwisów autoryzowanych, których lista znajduje się tu: https://www.zibi.pl/grupa-zibi/punkty-serwisowe/. Można też przesłać zegarek bezpośrednio do Serwisu Centralnego, ul. Chodakowska 10, 96-500 Sochaczew. W przypadku wysyłki zegarka do Serwisu Centralnego prosimy o załączenie do niego dodatkowo opisu usterki, adresu zwrotnego, numer telefonu bądź adresu e-mail

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 28 dni. Całkowity okres naprawy zegarka może ulec wydłużeniu o czas wykonania czynności wysyłkowych, o czas oczekiwania na części zamienne od dostawcy lub o czas potrzebny do wykonania testów.

W celu wykonania naprawy odpłatnej zegarka należy go przesłać bezpośrednio do serwisu centralnego, wraz z opisem usterki, numerem telefonu oraz adresem zwrotnym Adres serwisu centralnego: Serwis Zibi Techno, ul. Chodakowska 10, 96-500 Sochaczew. Po otrzymaniu zegarka jest wykonywana ekspertyza – wycena naprawy. Następnie przedstawiamy kosztorys naprawy i podczas rozmowy uzgadniamy czy decydują się Państwo na proponowaną przez nas naprawę. Po naprawie zegarek jest od nas odsyłamy przesyłką pobraniową, więc wszelkie płatności realizowane są przy odbiorze przesyłki od kuriera. W przypadku braku zgody na naprawę naliczamy koszt przesyłki w wysokości 16 zł.

W celu zamówienia części proszę wysłać e-mail na adres czesci@zibi.pl W treści e-maila konieczne jest określenie:

 • Dokładny model zegarka: np. GA-100 -1A1ER
 • Potrzebna część, ilość
 • Imię i Nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres do wysyłki

Nie powinno się samodzielnie otwierać zegarka, powinno się to zrobić wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych, których lista znajduje się tu: https://www.zibi.pl/grupa-zibi/punkty-serwisowe/. Każde otwarcie zegarka poza Autoryzowanymi Punktami Serwisowymi lub Serwisem Centralny wiąże się z utratą gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje:

 • czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. konserwacja zegarka, wymiana baterii, pasków oraz innych materiałów eksploatacyjnych;
 • ścierania się zewnętrznej powłoki urządzenia;
 • uszkodzenia kopert, bransolet, teleskopów, pasków, szkiełek;
 • uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zanieczyszczeń;
 • wad powstałych wskutek zdarzeń losowych;
 • uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym bądź nieostrożnym użytkowaniem oraz uchybieniami w konserwacji zegarka

Gwarancja traci ważność z powodu:

 • wadliwego przechowywania i konserwacji urządzenia oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika;
 • gdy uszkodzenie jest wynikiem wszelkich prób niefachowej naprawy (np. wymiany baterii) wykonanej poza autoryzowanym serwisem, wszelkich modyfikacji urządzenia lub zastosowania niewłaściwych części;
 • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi i zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Przedłużenie gwarancji dla instrumentów Casio możliwe jest na stronie https://casiomusic.pl/rejestracja-instrumentu/ Wszelkie problemy z rejestracją instrumentu na przedłużoną gwarancję również powinny być zgłaszane przez przez formularz na stronie https://casiomusic.pl/rejestracja-instrumentu/. Tylko w takiej formie problem trafi do odpowiedniego działu.

Pakowanie z wykorzystaniem tekturowych opakowań – kartonów

Krok 1.
Umieść towar w kartonie
Krok 2.
Zabezpiecz zawartość opakowania wypełniaczem np. folią bąbelkową, tak aby w czasie transportu nie uległa przemieszczeniu
Krok 3.
Oklej karton taśmą oraz oznaczeniami ostrzegawczymi.

Pakowanie z wykorzystaniem foliopaków

Krok 1.
Umieść towar w opakowaniu ochronnym typu folia, bądź koperta bąbelkowa
Krok 2.
Zabezpieczony towar umieść w opakowaniu zewnętrznym typu foliopak.

Tylko pianina gabinetowe objęte są “serwisem w domu”. Sposób zgłaszania reklamacji instrumentu objętego serwisem w domu – https://casiomusic.pl/aktualnosci/serwis-i-naprawa-pianin-casio-w-domu-klienta/