Informacje firmowe i dla akcjonariuszy Zibi S.A.

DANE ADRESOWE I FIRMOWE

Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa

KRS: 0000292790, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 5222863721, REGON: 141113976

kapitał zakładowy: 38.432.044,00 zł, w pełni wpłacony

 

V WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

IV WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

III WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

II WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

I WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI