DANE ADRESOWE

GŁÓWNA SIEDZIBA FIRMY
ZIBI SA
ul. Wirażowa 119
02-145 Warszawa

KRS: 0000292790, Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 522-28-63-721
REGON: 14 111 39 76

Kapitał zakładowy, opłacony:
38 432 044 PLN

NAPRAWA I SERWIS

Wszystkie sprawy związane z naprawą i serwisem zegarków należy kierować do naszych autoryzowanych sklepów Time Trend lub do głównego serwisu zegarków w Sochaczewie.

Adres: ul. Chodakowska 10, 96-500 Sochaczew

Telefon kontaktowy: +48 46 86 20 125

FORMULARZ KONTAKTOWY