DANE ADRESOWE

GŁÓWNA SIEDZIBA FIRMY
ZIBI S.A.
ul. Wirażowa 119
02-145 Warszawa

KRS: 0000292790, Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 522-28-63-721
REGON: 14 111 39 76

Kapitał zakładowy, opłacony:
38 432 044 PLN

FORMULARZ KONTAKTOWY