DANE ADRESOWE

GŁÓWNA SIEDZIBA FIRMY
GRUPA ZIBI S.A.
ul. Wirażowa 119
02-145 Warszawa

KRS: 0000718602, Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 522-311-39-27
REGON: 36 949 48 55

Kapitał zakładowy, opłacony:
100 000 PLN

FORMULARZ KONTAKTOWY