Newsroom

Konkurs Pulsar

24.08.2017

 

 

Przed nami ostatni tydzień wakacji. Warto wykorzystać ten czas na maksa – np. podróżując 😉 Gdybyś miał/a możliwość wybrania dowolnego auta oraz dowolnego kierunku – jaki byłby to samochód oraz gdzie najchętniej ruszyłbyś/abyś w drogę i dlaczego? W komentarzu pod postem na FB wrzuć swoją odpowiedź, która nie przekroczy  400 znaków ze spacjami. Dwa najciekawsze komentarz zostaną nagrodzone zegarkiem PULSAR PT3829X1 widocznym na zdjęciu.


Regulamin konkursu


 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.Nazwa konkursu: „Wygraj 1 z 2 zegarków PULSAR!”
  2.Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj 1 z 2 zegarków PULSAR” jest Firma Zibi SA z siedzibą w Warszawie, ul.Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, NIP 522 28 63 721, Regon 141113976.
  3.Fundatorem nagród jest Organizator konkursu.

4.Facebook nie jest organizatorem konkursu oraz nie jest sponsorem nagród.

5.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

 • 2. NAGRODY
  1. Nagrodami w konkursie są 2 (dwa) zegarki PULSAR – dwa modele PT3829X1 (cena jeden sztuki 449zł). Nie ma możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną.
 • 3. PRZEBIEG, WARUNKI UDZIAŁU I WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU
  1.Konkurs trwa od godzi. 20.00. dnia 24.08.2017 do godz. 22.00. dnia 31.08.2017.
  2.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest udzielenie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie : Możesz wybrać dowolne auto i wyjechać nim na ostatni tydzień wakacji w dowolnym kierunku. Jakie byłoby to auto i kierunek? Uzasadnij odpowiedź. Odpowiedź nie może przekroczyć 400znaków ze spacjami.
 1. Jeden uczestnik może udzielić odpowiedzi tylko raz.
  4. Nagrody zdobędzie 2 Uczestników, których odpowiedź zostanie uznana za najciekawszą. Oceny dokona Dział Marketingu firmy ZIBI.

 

 • 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
 2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Nagrody do Uczestników konkursu zostaną wysłane przez Organizatora na koszt Organizatora do dnia. 04.09.2017r.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.