Newsroom

Pulsar New Year’s resolutions

22.12.2016

Zdradź nam swoje postanowienia noworoczne i wygraj Pulsara!

Już za chwilę wybije 2017 rok.!  Zdradź nam „jakie jest Twoje najważniejsze postanowienie noworoczne i dlaczego?” 😉 Polub nasz FP lub zacznij obserwować na Instagramie;  w komentarzu pod postem zamieść swoją odpowiedź – PAMIĘTAJ – nie może przekroczyć 300 znaków wraz ze spacjami.

Dla autora najciekawszego komentarza mamy rewelacyjny zegarek PULSAR PT3817X1

Na Wasze odpowiedzi czekamy do 31.12.2016 do godz. 23.00.

Pulsar tyka. Czas start! 😉

#PulsarNYresolutions


REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa konkursu: „Postanowienie noworoczne – PULSAR”
2. Organizatorem konkursu pod nazwą „Mikołaj rozdaje Lorusy” jest Firma Zibi SA z siedzibą w Warszawie, ul.Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, NIP 522 28 63 721, Regon 141113976.
3. Fundatorem nagród jest Organizator konkursu.
4. Media społecznościowe Facebook i Instagram nie są organizatorem konkursu oraz nie są sponsorami nagród.
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

II. NAGRODY

Nagrodami w konkursie są 2 (dwa) zegarki Pulsar:
– PT3817X1 (cena detaliczna wynosi 439zł). Do wygrania na Facebooku i instagramie
Nie ma możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną ani na inny model o podobnej wartości.

 

III. PRZEBIEG, WARUNKI UDZIAŁU I WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU
1. Konkurs trwa od godziny 20:00 dnia 22.12.2016 do godz. 23:00 dnia 31.12.2016. równolegle na profilach mediów społecznościowych Facebook i Instagram (https://www.facebook.com/PulsarPolska/ i https://www.instagram.com/pulsarwatchespolska/) marki Pulsar.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest (jedno z dwóch):
a) polubienie fanpage Zegarki Pulsar Polska oraz udzielenie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym (nie dłuższej niż 300 znaków wraz ze spacjami) na pytanie – „Jakie jest Twoje najważniejsze postanowienie noworoczne i dlaczego?”
b) obserwowanie fanpage #pulsarwatchespolska oraz udzielenie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym (nie dłuższej niż 300 znaków wraz ze spacjami) na pytanie – „Jakie jest Twoje najważniejsze postanowienie noworoczne i dlaczego?”
3.  Zamieszczenie zgłoszenia na zasadach opisanych w regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu na używanie przesłanych zgłoszeń przez firmę ZIBI SA na portalach społecznościowych Facebook i Instagram na profilu marki Lorus (https://www.facebook.com/PulsarPolska/ i https://www.instagram.com/pulsarwatchespolska/) z oznaczeniem autora zgłoszenia.
4.  Jeden uczestnik konkursu może odpowiedzieć na pytanie tylko raz.
5.  Jeden uczestnik konkursu może zdobyć jedną nagrodę.
6. W przypadku braku dostępności wymienionych w regulaminie modeli Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru innego modelu o tej samej kwocie w porozumieniu ze zwycięzcą.
7.  Nagrody zdobędzie dwóch Uczestników, którzy zamieścili zgłoszenie zgodnie z Regulaminem.
8.  Dział Marketingu firmy ZIBI dokona oceny przesłanych zgłoszeń i wybierze najciekawsze według przyjętych przez siebie kryteriów.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
2.  Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
3.  Nagrody do Uczestników konkursu zostaną wysłane na koszt Organizatora do dnia. 11.01.2017r.
4.  Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
6. Regulamin wchodzi w życie po opublikowaniu konkursu w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) oraz załączeniu regulaminu konkursu na stronie zibi.pl.

Pobierz dokument