Newsroom

Smile! Wygraj zegarek za uśmiech!

17.01.2017

Smile! Wygraj zegarek za uśmiech! 

Co musisz zrobić? Wyślij nam swoje pozytywne selfie, polub nasz FP i zacznij obserwować nas na Instagramie.
Spośród wszystkich przesłanych do nas zdjęć wyłonimy 6, które nagrodzimy zegarkami Q&Q Smile RP00-044!

Konkurs trwa do 23.01.2017 do godz. 22.00.

REGULAMIN KONKURSU

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Nazwa konkursu: „Smile!Wygraj zegarek za uśmiech!”
2.Organizatorem konkursu pod nazwą „Smile!Wygraj zegarek za uśmiech!” jest Firma Zibi SA z siedzibą w Warszawie, ul.Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, NIP 522 28 63 721, Regon 141113976.
3.Fundatorem nagród jest Organizator konkursu.
4.Facebook nie jest organizatorem konkursu oraz nie jest sponsorem nagród.
5.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

§2. NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie na Facebooku https://www.facebook.com/zegarki.qq/ są 3 (trzy) zegarki Q&Q Smile RP00-044 – cena jednej sztuki to 139zł. Nie ma możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną.
2. Nagrodami w konkursie na Instagramie https://www.instagram.com/zegarki.qqsmile/ są 3 (trzy) zegarki Q&Q Smile RP00-044 – cena jednej sztuki to 139zł. Nie ma możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną.

§3. PRZEBIEG, WARUNKI UDZIAŁU I WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU
1.Konkurs na Facebooku i Instagramie trwa od godzi. 20.00. dnia 17.01.2017 do godz. 22.00. dnia 23.01.2017.
2.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie na Facebooku jest wrzucenie w komentarzu pod postem konkursowym selfie z uśmiechem.
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie na Instagramie jest wrzucenie na swój profil selfie z uśmiechem i otagowanie go w następujący sposób: @zegarki.qqsmile oraz #qqsmile.
3. Jeden uczestnik konkursu na Facebooku oraz na Instagramie może dodać tylko jedno zdjęcie konkursowe.
4. Uczestnik biorący udział w konkursie poświadcza, że jest autorem zdjęcia i ma do niego pełne prawa.
5. Nagrody zdobędzie 6 Uczestników –3 osoby w ramach konkursu na Facebooku oraz 3 w ramach konkursu na Instagramie. Ocena zdjęć zostanie dokonana przez Dział Marketingu firmy ZIBI.

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
3. Nagrody do Uczestników konkursu zostaną wysłane przez Organizatora na koszt Organizatora do dnia. 27.01.2017r.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.

Pobierz dokument