Newsroom

#solidarni_z_Ukrainą

25.03.2022

Krzywda i niesprawiedliwość wymagają reakcji. Jesteśmy zszokowani inwazją Rosji na Ukrainę i głęboko poruszeni losem naszych wschodnich sąsiadów. Nie chcemy być obojętni wobec tragedii, która spotkała naród ukraiński, więc postanawiamy pomóc. Grupa Zibi przekazuje 100 000 zł na wsparcie Ukrainy.

Działanie podejmuje również sieć Salonów Muzycznych Riff. W jej sprzedaży stacjonarnej i internetowej pojawią się cegiełki, z których cały dochód trafi do Polskiej Akcji Humanitarnej. Wsparcie zostanie skierowane do poszkodowanych w wyniku konfliktu, zwłaszcza do uchodźców przyjeżdżających do Polski.

Nasza pomoc dla Ukrainy to również reakcja pracowników. Każdy z nas stara się wyciągnąć do Ukraińców pomocną dłoń. W naszym wewnętrznym gronie organizujemy zbiórkę pieniężną, dzięki której do naszych sąsiadów trafią dodatkowe środki.

Pozostajemy solidarni z Ukrainą i wspieramy jej walkę o wolność.

Suffering and injustice demand a response. We are shocked by Russia’s invasion of Ukraine and deeply moved by the fate of our eastern neighbors. We do not want to be indifferent to the tragedy that happened to the people of Ukraine, so we decide to help. Zibi Group will donate 100 000 PLN to support Ukraine.

The action is also being taken by Riff music stores. Customers will be able to make donations by buying a ‘cegiełka’ – a typically Polish token of charity. All income from the sale of tokens will go to the Polish Humanitarian Action. The support will be directed to those affected by the conflict, especially refugees coming to Poland.

Our aid for Ukraine is accompanied by the reaction of our employees. Each of us is doing their best to extend a helping hand to the Ukrainians. We are organizing an internal fundraiser which will bring additional resources to our neighbors.

We stay united with Ukraine and support its battle for freedom.